عمر مفید تجهیزات شبکه چقدر است؟

تجهیزات برق وشبکه

دنیای ارتباطات و فناوری وابستگی بسیار زیادی به امکانات و خرید تجهیزات شبکه سوپیتا دارد از این رو افزایش عمر مفید تجهیزات شبکه یک دغدغه جهانی به حساب می آید. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی نمی توان برای تجهیزات شبکه عمر مفید بالایی در نظر گرفت اما بدون شک مراقبت ها و به […]